FCI groep 6: Lopende honden, zweethonden en verwante rassen

De lopende honden en zweethonden zijn ook wel bekend onder de naam brakken. De rasgroep telt ruim zeventig jachthondenrassen welke een grote rijkdom aan vorm, grootte en kleur laten zien. Ze hebben zonder uitzondering een uitzonderlijk reukvermogen. Brakken jagen op de neus onder het geven van 'luid', het met welluidende stem uitstoten van klanken. Veel van de brakkenrassen zijn oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk.
Zweethonden hebben een speciale aanleg voor het opsporen van aangeschoten wild. Als geen ander zijn zij in staat het achtergelaten spoor van bloed- (in jagersterminologie: zweet-) druppels te volgen.

Kortbenige brakken, ook wel bekend onder de naam bassets, ontstonden uit de behoefte aan langzaam jagende honden. De jager kon een basset te voet volgen. Het 'luid- of halsgeven' van brakken is tijdens de jacht van essentieel belang omdat zij hiermee de jager zo laten weten waar zij zich bevinden en wat er zich afspeelt.

De verwante rassen zoals de Rhodesian Ridgeback en Dalmatische hond, bezitten deze typische brakkeneigenschappen in mindere mate. Hun oorsprong, geschiedenis en rastypische eigenschappen rechtvaardigen wel een indeling in deze rasgroep.
Brakken zijn lange tijd gefokt op hun bruikbaarheid voor de jacht. Zeker de grotere honden uit deze rasgroep, maar ook de kleine brakken met veel jachtpassie hebben veel ruimte en beweging nodig. Omdat brakken vaak in groepen werden gehouden, zijn ze van nature verdraagzaam voor mensen en dieren. Ze hebben het liefste gezelschap om zich heen. Houd daar rekening mee als u besluit een brak als huishond aan te schaffen.

Sommige rassen die tot deze groep behoren zijn puur gebruikshond gebleven. Hun leven is alleen maar volwaardig als ze in een meute kunnen leven, en regelmatig mee op jacht kunnen. Als huishond worden ze diep ongelukkig en een ramp voor hun omgeving.

Brakken zijn mensenvrienden, enthousiast, aanhankelijk en betrouwbaar, maar ook eigenzinnig. Die eigenschap komt tijdens het jagen goed van pas, maar is voor de eigenaar niet altijd even handig. Als huishond kan de jachtpassie een nadeel zijn. In het vrije veld kan de brak aan het speuren slaan en zo zelf de lengte van de wandeling bepalen.

Daarnaast kunnen deze rassen door hun luide geblaf geluidsoverlast veroorzaken in een dichtbewoonde buurt. Het is dan ook belangrijk dat de socialisatie van de pup goed verloopt om een zo groot mogelijke binding met de baas te krijgen. Met een consequente opvoeding heeft u wel een vriendelijke, aanhankelijke gezelschapshond.

Sectie 1: Zweethonden

Sectie 2: Lopende honden

Sectie 3: Verwante rassen